Does Family History Play a Role in Onset of Hypertension? - Tamang Alaga
Take note of the link between genetics and hypertension here.
Take note of the link between genetics and hypertension here.

May Kinalaman ba ang Family History sa Pagkakaroon ng Hypertension?

Sa loob ng maraming taon, sinikap ng mga mananaliksik na palawakin ang kanilang kaalaman ukol sa pagpapasa ng ilang sakit mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. May mahabang listahan ng mga sakit at problema sa kalusugan na sinasabing hereditary, at isa sa mga ito ay ang hypertension. 

Masasabing may hypertension ang isang tao kapag ang blood pressure niya ay mas mataas kaysa sa inirerekomendang antas na 120/80 mmHg. Ayon sa isang analysis noong 2021, may mga 626 milyong babae at 652 milyong lalaki edad 30 hanggang 79 taong gulang ang may hypertension.

Maraming factors ang maaaring magpataas ng risk ng isang tao na magkaroon ng hypertension, tulad ng isang hindi aktibong lifestyle o kakulangan sa pisikal na aktibidad, di masustansyang pagkain, paninigarilyo, at pag-inom ng alak. Gayunpaman, tulad ng nabanggit kanina, ang genetics ay maaari ring maging dahilan ng hypertension. 

Isang pag-aaral noong 2019 sa mga miyembro ng populasyon ng Han sa Shanghai, China ay nagpapakita na ang porsyento ng mga taong may hypertension ay pinakamataas sa mga unang-degree na kamag-anak na umabot sa 34.44%. Ito ay inihambing sa mas mababang porsyento sa mga second-degree na kamag-anak na 17.60% at third-degree na kamag-anak na 13.51%. Narito ang isang pagsusuri sa ilang mga gene na na-analyze sa kanilang koneksyon sa antas ng blood pressure: Narito ang isang mabilis na sulyap sa ilang mga gene na nasuri para sa kanilang koneksyon sa mga antas ng presyon ng dugo:

 • ATP2B1: Ang isang variant (rs2681472) ay nagdulot ng mas mataas na systolic pressure sa ilalim ng ilang mga grupo. Sa kabilang dako, ang isa pang variant (rs17249754) ay kaugnayan sa mas mataas na risk ng essential hypertension (ngayon ay kilala bilang primary hypertension) na maaaring sanhi ng mga factor tulad ng edad at hindi malusog na pamumuhay.
 • NOS3: Ayon sa ulat, ang pagbabago sa gene na ito ay isa sa mga dahilan ng primary hypertension sa mga Sudanese. 
 • BMPR2: Ang mga pagbabago sa gene na ito ay responsable sa hindi bababa sa 75% ng mga kaso ng hereditary pulmonary arterial hypertension o mataas na presyon ng dugo sa baga. Ito rin ang dahilan ng 25% ng sporadic na mga kaso ng hypertension na ito.

Maari bang Iwasan ang Hypertension Kung Ang Kapamilya ay Meron Nito?

Oo, maaari - kailangan mo lamang sundan ang iba't ibang paraan na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na blood pressure levels. Narito ang ilang tips na maaaring makatulong sa pag-iwas ng hypertension: 

 1. Magsumikap na magkaroon ng sapat na ehersisyo: Ang sedentary lifestyle kung saan walang pisikal na gawain ay maaaring magpataas ng risk sa hypertension. Kahit hindi ka pa gaanong matanda, subukan magkaroon ng kaunting ehersisyo araw-araw. Ngunit kung mayroon kang pre-existing na kondisyon o problema sa kalusugan, kumunsulta muna sa iyong doktor.

  Maaaring hindi angkop ang ilang workouts sa iyong kasalukuyang kalagayan sa kalusugan at maaaring mapasama kung hindi gagawin ng maayos.

 2. Magkaroon balanse at masustansyang diyeta: Tanungin ang iyong doktor tungkol sa Dietary Approaches to Stop Hypertension o DASH diet. Layunin ng diet na ito na bawasan ang presyon ng dugo at ang level ng low-density lipoprotein (o mas kilala bilang masamang kolesterol) na maaaring magtaas ng risk sa hypertension.

  Ang mga pagkain na kasama sa DASH diet ay karaniwang mataas sa potassium, calcium, at magnesium na kilalang pangtulong sa pagpapanatili ng tamang blood pressure level. Sa kabilang banda, ang pagkain na mataas sa sodium, saturated fat, at asukal ay bawasan upang maiwasan ang pagtaas ng blood pressure.

 3. Itigil ang paninigarilyo: Ang nicotine na matatagpuan sa sigarilyo at usok ng sigarilyo ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa iyong katawan, lalo na sa pagtaas ng blood pressure, mula sa mga dati ng naninigarilyo hanggang sa mga new smokers.

  Ito rin ay nauugnay sa pagsasara ng mga arteries, pagtigas ng mga artery walls, at pagtaas ng risk na magkaroon ng blood clots. Magtanong sa iyong doktor tungkol sa mga paraan upang matulungan ka na tumigil sa paninigarilyo.

 4. Limitahan ang pag-inom ng alak: Ang madalas na pagkonsumo ng alak ay sinasabing nagpapataas sa risk ng mataas blood pressure level. Subukan bawasan ang pag-inom ng alak.

Maaring pagod ka na sa kasabihang "Prevention is better than cure," ngunit ang kasabihang ito ay maaaring maging sagot sa pagsugpo ng mga problema sa kalusugan tulad ng hypertension.

Bawasan ang posibleng pangamba at pag-aalala ng iyong pamilya ukol sa hypertension sa tulong ng mga kaalaman na ito. Kung ang mga sintomas ng hypertension ay patuloy, kumunsulta sa iyong doktor.

References:

https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm

https://www.cdc.gov/bloodpressure/risk_factors.htm

https://www.cdc.gov/bloodpressure/prevent.htm

https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22024-primary-hypertension-formerly-known-as-essential-hypertension

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/dash-diet/art-20048456

https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/smoking-kicking-habit

https://clinicalhypertension.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40885-019-0122-z

https://bmcmedgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12881-017-0440-5

https://bmjopen.bmj.com/content/10/4/e038021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5683550/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6481176/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5757983/

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)01330-1/fulltext